Josephine Joachim-Manion and Mother M. Theresia Joachim (tin type)